Nep Rekl

kedd 19 június 2012

Posticon Minden nemzeti gondolkodású embert szívesen látunk közöttünk!

Posted on 19 jún : 16:00 by admin Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

nep.pngA Nemzeti értékelvű Párt, a NÉP pártjában minden nemzeti gondolkodású embert szívesen látunk!

Sok emberrel vesszük fel a kapcsolatot, sajnos sokan nagyon bizalmatlanok, sokan megcsömörlöttek a politikától, mert átverte őket a Jobbik, FIDESZ, vagy más pártok.
Igyekszünk mindenkit meggyőzni, hogy a haza és a nemzet sorsa nem pillanatnyi fellángolás, vagy megcsömörlés kérdése, és a hazafiaknak akkor is tenni kell a dolgukat, ha kiábrándultak egy pártból, vagy mozgalomból! 

Ma ott tartunk, hogy mi hazafiak nem engedhetjük meg magunknak, hogy hátradőljünk, mert a haza és nemzetünk sorsa nem tűr halasztást!

Nem azt mondom, hogy már holnap bekövetkezhet a katasztrófa, hanem azt, hogy bármikor a jövőben!

Lehet nem holnap, vagy holnapután, lehet, hogy 10-év múlva.....

(Mindenki tudja, ismeri a mostani helyzetet, azt nem szeretném itt egy hozzászólás kapcsán ecsetelni.) 

Mindenki tudja, érzi és látja, hogy kevés az idő!
Kérünk benneteket ne csüggedjetek el!  

A magyar nemzet romokban, a magyar emberek elszegényedve, morálisan nagyon megtépázva, ellehetetlenítve, fogyóban, történelmünk meghamisítva, és folyamatos hamisítás alatt!

Ha össze kéne hasonlítani az előző korok eseményeivel a tatár dúlás sétagalopp volt ahhoz képest, amit ma átél és megtapasztal a magyar nemzet.

Ezt a háborút nem fegyverrel vívják, hanem pénzel, hatalommal, morálisan és intellektuálisan!

Nekünk hazafiaknak az a feladatunk, hogy a magyar nemzetet, a magyar hazát megmentsük, hogy az fennmaradjon az utánunk következőknek!

Tartozunk ezzel őseinknek, unokáinknak és a jövő MAGYAR NEMZEDÉKÉNEK!

Történelmünk során, a magyarságnak mindig sikerült talpra állnia az idegen, minket megszálló hatalmak rombolása és dúlásai után! 

Nem akarom most felsorolni, most és itt ezeket a hatalmakat, aki ismeri a történelmünket az pontosan tudja miről beszélek.

Mi bízunk benne, hogy ez most is sikerülni fog! Lévai György a NÉP elnöke

Bízunk abban, hogy a magyarság képes a valódi összefogásra és rabláncainak elszaggatására ebben a pénzhatalmi morális, intellektuális háborúban!

Ehhez kérjük a ti, magyarok, az itt élő magyar ajkú népek őseink, Istenünk és Boldogasszony Anyánk segítségét!

 

Lévai György

Nemzeti Értékelvű Párt,

a NÉP pártja. 


Comment(s):0
hétfő 28 május 2012

Posticon Az IMF jogai Magyarországon

Posted on 28 máj : 09:38 by admin Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

IMFEgy igen érdekes olvasmány az IMF-nek biztosított jogokról Magyarországon!

Érdekes, hogy erről az összes parlamenti párt hallgat!
Az állítólag "nagy hazafiak" is a szatellit szervezeteikkel és mentőpártjaikkal együtt!

Vajon miért?


"Az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza alapján, az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében).


A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et hazánkban mindenféle bírói és hatósági eljárás alól. Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele.


Az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon.
A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek, az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető semmiféle hivatal részére Magyarországon.


A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármilyen nemű korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól hazánkban.


A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi alkalmazottja is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon;


A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon."

A rendelet itt teljes terjedelmében olvasható: Link,

Comment(s):0
szerda 23 május 2012

Posticon Felesleges tipus váltás?

Posted on 23 máj : 19:59 by admin Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

mhu.jpg1993-ban az orosz államadósság egy részéért, pontosabban 800 millió dollárért 28 darab MiG-29-es érkezett Oroszországból, egy rekord idő alatt lebonyolított szerződéskötést követően.
 
Aránytalanul sokat műrepültek, pedig a harcászati alkalmazás sokrétűbb, és számos nagyon fontos repülési feladat alacsonyabb túlterheléssel jár, ezekre azonban kevesebb figyelmet fordítottak.
 
Mindezek ellenére a MiG-29-esben még sok potenciál rejlett, amit egyértelműen bizonyítanak a közelmúlt eseményei, több országban is az üzemidő hosszabbítás mellett döntöttek. 
Ezt követően a gépek akár 2030-ig is szolgálatban maradhatnak, vagyis kiválthatták volna a Gripen-eket.
Magyarországnak is több különböző korszerűsítési programot ajánlottak fel, de az akkori kormányzatok a NATO-ra hivatkozva mindenképpen nyugati típust akartak magyar felségjellel látni. 
Mint azóta bebizonyosodott, a szervezet részéről csak az az elvárás, hogy mindenki megfelelő színvonalon oldja meg a saját légterének védelmét, ami akár MiG-21-essel is történhet.
 
A Gripen programra költött több mint kétszáz milliárd forint töredékéből megoldhattuk volna a szükségessé váló feladatokat.

Tovább... Comment(s):0
szombat 12 május 2012

Posticon Görögország felmondja az IMF hitelszerződést és államosítja a bankokat

Posted on 12 máj : 18:33 by admin Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

Jelenleg a Syriza párt vezetőjénél, Alexisz Ciprasznál van a kormányalakítás joga.
A korábbi két nagy párttal már lezajlottak a tárgyalások.
Cipraszt a tárgyalószobát elhagyva bejelentette, hogy az Új Demokrácia és a Pasok pártokkal nem hoz létre koalíciót, mert a tárgyalások során világossá vált, hogy az IMF hitelszerződést akarják megmenteni, nem a nemzetet. Ciprasz nyilvános beszédében kijelentette, hogy vasárnap a választók visszautasították a megszorítás-párti szerveződéseket.
A Syriza párt vezetője beszéde végén semmisnek nyilvánította a Görögország és az IMF közt fennálló hitelszerződést, és felszólította az Új Demokrácia, illetve a Pasok párt vezetőit, hogy vonják vissza az írásba adott nyilatkozataikat a hitelszerződés melletti elkötelezettségről, és küldjék meg azt Brüsszelnek.

A Syriza vezetője egyben öt pontban összefoglalta azt a gazdaságpolitikát, amit az általa létrehozni szándékozott kormánykoalíció képviselne. Ezek:

1. A hitelszerződés azonnali felmondása

2. Minden olyan intézkedés megtagadása, ami a munkatörvénykönyvet is érintené

3. A választási rendszer azonnali módosítása és a miniszteri mentelmi jog felfüggesztése

4. A bankok államosítása

5. Bizottság felállítása a hitelválság leggyorsabb megoldásainak kidolgozására

Tovább... Comment(s):0
kedd 08 május 2012

Posticon Az ERSTE bank elismerte, hogy semmisek a szerződései...

Posted on 08 máj : 21:24 by admin Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

Természetesen ne gondoljuk, hogy az ERSTE bank közleményt adott ki vagy  hirdetmény útján tájékoztatta ügyfeleit szerződésük semmisségéről.

Az elmúlt egy hétben, több panaszos kapott olyan válaszlevelet az ERSTE banktól, amiben  a bank a következőt közli:

"Tájékoztatjuk, hogy az árfolyamrés, mint fogalom pénzügyileg nem értelmezhető."

Ezen kijelentésével a bank, szándéka ellenére azt is közölte az adósokkal, hogy a hitelintézetekről szóló 1996. évi CXII. törvény , közismertebb nevén Hpt. A Hpt. 213. § értelmében a 2010.06.10.-e előtt megkötött deviza és deviza elszámolású szerződései semmisnek minősülnek.

"213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét,"

Semmisek a szerződések ,mert a bank kijelentette, hogy az árfolyamrés nem értelmezhető pénzügyi fogalom, ezért nyilvánvaló, hogy a szerződések nem tartalmazhatják az árfolyamrést ,mint költséget.

Előző árfolyamrésről szóló cikkünkben már kifejtettük, hogy a PSZAF honlapján a Tudástár menüpontban, a mai napig megtalálható egy 2005-ben az Elemzési és kutatási főosztály által kiadott elemzés, amely a következő megállapítást tartalmazza:

"A deviza hitelezés során felmerülő speciális költségek közül a THM mutató csak azokat a költségeket veheti számításba, amelyek biztosan felmerülnek, mint például

a deviza-vételi és deviza-eladási árfolyam közötti különbséget (árfolyamrés),

.

Ezt a költséget a teljes hiteldíj mutatónak (THM) tartalmaznia kell.

Tovább... Comment(s):0
szombat 14 április 2012

Posticon Lecserélhetik Vonát - megy a levesbe?

Posted on 14 ápr : 20:02 by admin Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

Vélemény:
A jobbikot irányító háttérhatalom számára két forgatókönyv lehetséges:

1) Erre a hírre a maradék jobbikosok és azok a hazafias szervezetek, amelyek valamennyire még mindig szimpatizálnak a jobbikkal,
ismét összeállnak, és így a nemzetieket ismét megvezetve sikerül újra egy pár százalékot elérni, és mandátumhoz jutni,
ezzel kifogva a szelet mindenki más vitorlájából.

2) A jobbik egyszerűen a darabjaira hullik, és a belső hatalmi harcokban megsemmisíti önmagát.

A jobbikot irányító háttérhatalom és a végkifejlet szempontjából mindegy, hogy melyik forgatókönyv valósul meg.
A gazdasági háttérhatalomnak az a fontos, hogy a 2014-es választáson a nemzeti oldalt vagy ő irányítsa,
vagy szűnjön meg, mint politikailag számottevő erő.
Ha ismét nyerne a jobbik, akkor nyertek a hatalmak a végső széthullásig még négy évet.
Ha nem szerez mandátumot a jobbik, akkor a párt széthullik.
Ebben az esetben viszont nem biztos, hogy egy másik nemzeti erő kellő vagy számottevő súllyal bejuthat,
mert a szavazatok elaprózódnak az induló pártok közöt.
A hatalom számára mindenképpen pozitív a mérleg, és a végkifejlet is.

Valószínűleg az igazi okok itt keresendőek!

vona gabor
Vona Gábor

Vonát lecserélik, Szegedi Csanád az élre tör a Jobbikban? - Szegedi Csanád, a Jobbik alelnöke venné át a párt irányítását az idén esedékes tisztújítást követően, informálta a Hetek című újságot egy a Jobbik belső életére rálátással bíró, névtelenséget kérő forrás.


Szegedi_Csanad.jpg
Szegedi Csanád
A Jobbik tisztújító kongresszusára az utóbbi években jellemzően nyáron került sor, ám az informátor szerint idén ez másképp lesz: a párt irányítói szeptember–októberre tolnák ki a dátumot, hogy legyen idő bizonyos belső feszültségek elrendezésére. A Jobbikban ugyanis törésvonal húzódik a mérsékeltebb, „szakmai politizálást” támogatók és a további radikalizálódást szorgalmazó politikusok között - írta a Népszabadság.

A radikális vonaltól is jobbra álló Toroczkai László jobbikos önkormányzati képviselő korábban saját lapjában azt írta,„tűzzel-vassal irtani kell az úgynevezett szakpolitikusokat”, míg Balczó Zoltán alelnök többször is megpróbálta elhatárolni a pártot a párthoz kötődő radikális vagy akár neonáci szervezetektől.

A párt radikális szárnyához sorolják Szegedi Csanád alelnököt is. Az informátor szerint az ő elnökké választását egyszersmind Vona Gábor lecserélését támogatja a Jobbikot ténylegesen irányító Szabó Gábor pártigazgató és Novák Előd alelnök is. Szegedi Csanád arra a kérdésre, elindul-e az elnöki posztért, először azt mondta a Heteknek, hogy „még nem aktuális a kérdés.” Ezt követően Szegedi Csanád újra jelentkezett a lapnál, és első nyilatkozatának pontosítását kérte: nem kíván indulni a párt elnökségéért.
Irja a 168óra 

Kapcsolódó cikkek: Jövőn.info   Bendegúz Hírek 
 

Comment(s):0
Ugrás az oldalra  1 2 3 4 5 6 7 

Hírkategóriák