Nep Rekl

Sumerok-akkádok, káldok, sémi-hámi rokonság, arámi nyelvi rokonság


 admin    01 nov : 13:19

A sumer-magyar rokonság, a másik ilyen teória pedig magyar nyelvünk arámi eredetűsége.

2358 X500 382694 1666867688813 1582393882 NElőrebocsátom, hogy én nem vagyok sem történész, sem pedig önjelölt magyarságkutató, csak egy gondolkodó magyar ember, aki elolvasott már ebben a témában jó pár forrást.

Tudjátok a probléma ott kezdődik, hogy mint minden szakmában, itt a magyar őstörténetünk kutatása kapcsán sok kontár és magát kutatónak kikiáltó ember van, akik talán jobban tennék, ha megmaradtak volna saját szakmájuknál.
Persze lehet, hogy abból nem tudtak megélni, vagy éppen a kutyát sem érdekelte szakmai tudásuk.

Aztán vannak olyan önjelölt kutatók is, akik idegen érdekeket szolgálva kutatják a magyar őstörténetet és publikálnak olyan dolgokat, amelyek közelében sem lehetnek a valósággal pusztán azért, hogy a rokonságunkat bizonyítsák különböző népcsoportokkal.

Ha ez még nem volna elég probléma, sajnos sok olyan kevés tárgyi és egyéb tudású ember van a magyarság között is, akik minden képtelenséget el is hisznek, vagy elfogadnak hitelesnek, ha benne van a "magyarok őstörténete" a "Szent Korona" vagy ezek kombinációja.

Az egyik ilyen szándékosan terjesztett téveszme a zsidó-magyar rokonság.
Persze nem így ilyen direkten tálalják ezt, hanem burkoltan egymásra építve a mozaikokat.

Biztosan mindannyian hallottatok már két teóriáról az egyik a sumer-magyar rokonság, a másik ilyen teória pedig magyar nyelvünk arámi eredetűsége.
Ez talán az egyszerű ember számára jól hangzik, mert úgy gondolhatja, hogy mi magyarok valamelyik elismert ősi néphez tartozunk.
Ha valaki figyel és olvasott már egy kis őstörténetet az tisztában van vele, hogy mindkét állítás a magyar - zsidó rokonságra hivatott utalni és ezt kívánja bizonyítani.
Hogy kik is voltak azok a sumerok?

A sumerok két népcsoportból tevődtek össze (így ez sem igaz, mert ugyanarról a népcsoportról beszélünk, csak két különböző vallású népcsoportról), mégpedig a sémitákból és a hamitákból (sumer =sémi+hámi).
Kik is a sémiták ez a szó ma is ismert ez pedig a szemiták, igen ezek a zsidók.
Igaz, hogy ma nem használják ezt a kifejezést a zsidóságra, de az antiszemitizmust, mint kifejezést mindenki ismeri, hiszen sokszor mondják a magyarokra, hogy antiszemiták, ami tulajdonképpen antisémitát jelent, ennek jelentése pedig antizsidó ill. olyan ember, aki zsidóellenes.

Sokkal egyszerűbb a sumer másik népcsoportjának a hamitáknak a magyarázata mert ez a kifejezés pedig az arabokat jelenti, igen akiket ma úgy hívunk, hogy iszlamisták, vagy mohamedánok.

Igen így van a szemiták (zsidók) és a hamiták (arabok) genetikai rokonai egymásnak.
A magyarsághoz pedig nincsen közük.

A hunok, magyarok stb. pont az iszlám délről észak felé történő terjeszkedése miatt hagyta el ősi szállásterületeit és jött be végül a Kárpátmedencébe.

Most rátérnék a másik témára, a nyelvi részre is amellyel valakik szintén a magyar - zsidó rokonságot kívánják bebizonyítani. Ez pedig nem más, mint az, hogy több "kutató" (nagyon is idézőjelben) azt kezdte állítani és terjeszteni, hogy a magyar nyelv az ural-altáji nyelvcsalád helyett az arámi nyelvek közé tartozik.

Melyek is az arámi nyelvek? Az arámi (arám, arameus, korábban Káld, kaldeus) nyelv az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágának nyugati (vagy északnyugati) alcsoportjába tartozó, egymással rokon sémi nyelvek összefoglaló neve.
Gondolom többek számára itt is már most nyilvánvalóvá vált, hogy miről van szó.
Igen, ismét ugyanoda lyukadtunk ki a sémit=szemita=zsidó vonalhoz.

Mondhatják a sémitákat=zsidókat korábbi elnevezésük szerint Káldokat ill kaldeusoknak, akkádoknak, nekünk magyaroknak biztosan nem lehetett közünk hozzájuk.
Mi pár ezer kilométerrel arrébb éltünk, ill. pár ezer kilométerrel arréb volt a hunok és magyarok szállásterülete.
Persze nem utulsó szempont az sem, hogy nálunk rovásírás alakult ki és nem a héber.
Azt hiszem ez nem is vitatható.
Feltételhető, hogyha a mi magyar nyelvünk az arámi nyelvhez tartozna, akkor nem a rovásírást, hanem a kirx-krax héber vagy arab írást használtuk volna és ma is azt használnánk.

Kérek mindenkit, aki szeret TV-t nézni és egyes műsorokban hall, vagy lát hasonló nézőpontú állításokat, az gondoljon itt ebben az írásban foglaltakra.
Sokakban joggal merülhet fel a kérdés, hogy akkor miért terjesztik ezeket a nyílvánvalóan hamis tanokat?
Én ezt mindenki saját fantáziájára bízom!

Az is egy érdekes kérdés, hogy miért indultak el pont most a hamiták (arabok, iszlamisták) a keresztény Európa felé?
A rokonaikról a sémitákról (zsidók) nem beszélek, mert ők már régóta részei az európai társadalmaknak.

Az egy másik kérdés, hogy mennyire magyar ill. mennyire magyar érzületű az az ember, aki a sumer=sémi(szemita=zsidó) rokonságot akarja bizonygatni, vagy éppen a hámi=arab=iszlám=mohamedán rokonságot, persze a mohamedán rokonságot tovább gondolva akár a török (türk) - magyar rokonságot is.
Hiszen ebben az esetben is ugyanarról beszélünk a türk-magyar rokonság esetében is hamár tudjuk, hogy a sémi-hámi genetikailag rokon.

Utóirat: Ezt az írást gondolatébresztőnek szántam, nincs bennem semmilyen hátsó szándék és nem szándékoztam senkit megsérteni. Elnézést kérek azért is, hogy én is belekontárkodtam a témába, mert én nem vagyok sem kutató, sem nyelvész, sem pedig történész.

 

Lévai György0 Hozzászólás

Hírkategóriák