szombat 20 szeptember 2014

Posticon Ennyi magyar dolgozik minimálbérért vagy kevesebbért

Posted on 20 szept : 08:55 by author Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

kenyer.jpegA 2012-es 1,263 millió után tavaly már 1,345 millióan szereztek minimálbér vagy az alatti munkaviszonyból származó bérjövedelmet - derül ki az adóhatóság legfrissebb összesítéséből.

2013-ban az összes adóbevalló (4,494 millió személy) 30 százaléka realizált a minimálbérnek megfelelő, vagy annál kisebb összegű munkaviszonyból származó jövedelmet; vagyis 1,345 millióan. A 2012-es adatok szerint akkor még a bevallók 28 százaléka, vagyis 1,263 millió ember vallott be legfeljebb minimálbéres jövedelmet a munkaviszonyából - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013 adózási tapasztalatait összesítő dokumentumából.

Tovább...
kedd 17 június 2014

Posticon Rosszabbul élünk, mint tíz éve

Posted on 17 jún : 19:37 by author Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

vs.jpgMagyarországon a helyzet egyre rosszabb. A létminimum alatt a minimálbér, a közmunkásoknak járó ötvenezer forint pedig még a minimálbérhez viszonyítva is szörnyen alacsony, nemhogy a létminimumhoz képest. Ennyiből egyszerűen nem lehet megélni ma Magyarországon. Mára másfélszer annyi családnak okoz gondot az élelmiszer-vásárlás, mint 6 éve, a szociális kiadások pedig csak Görögországban csökkentek jobban az elmúlt években Európában, mint nálunk.


Ma másfél millió embert érint lakhatási szegénység, és több mint 4 millió ember élhet a létminimum alatt. A legszegényebbekhez, csaknem egymillió emberhez, akik fával, vagy szénnel fűtenek, még a rezsicsökkentés sem ért el. Mindezek alapján kijelenthetjük: Magyarországon mára csupán a privilegizált kevesek teljesítenek jobban. A társadalom legszegényebbjei, a legrászorultabbak számára a helyzet egyre rosszabb.

Tovább...
kedd 10 június 2014

Posticon Döbbenetes adatok - vesztett a minimálbér a létminimummal szemben

Posted on 10 jún : 18:23 by author Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

eletEgy kétkeresős, kétgyermekes családnak havonta 253,8 ezer forint kellett tavaly az elfogadható színvonalú megélhetéshez.

Magyarországon a létminimum egy felnőtt számára a múlt évben átlagosan 87 510 forint volt, a 2012-es 85 960 forint után − derül ki a KSH friss számításaiból. Az egy főre jutó érték háztartástípusonként az 54−87,5 ezer forintos sávban szóródott 2013-ban. A statisztikusok létminimumon azt az összeget értik, ami biztosítja a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény − a társadalom fejlettségi szintjén konvencionálisan alapvetőnek minősülő − szükségletek kielégítését. A fogyasztáson alapuló és abszolút küszöbnek megfelelő küszöbérték nem az egyetlen − és a gyakorlatban nem is a leginkább használt − mutató, mivel ez nem jelent feltétlenül szegénységet, hanem egy olyan jövedelmet, amely lehetővé teszi az alapvető szükségleteken túli igények kielégítését is.

Tovább...
péntek 03 január 2014

Posticon Kik vagyunk, mit akarunk? (NÉP)

Posted on 03 jan : 18:14 by author Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

nepA Nemzeti Értékelvű Párt, a NÉP pártja.
Meghatározása  hazafias néppárt.

A NÉP párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét, védelmét kívánja politikai tevékenysége során előtérbe helyezni
. 
Célunka mai magyar kizsákmányoló politika megváltoztatása, egy szociálisan érzékeny, emberközpontú, az emberek véleményét, akaratát figyelembe vevő politikára.
Jellemzően a „kisemberek”, a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők,és a magyar mezőgazdasági, ipari vállalkozók. ill. vállalkozások, és a magyar nép érdekeit szem előtt tartva kívánja gazdaságpolitikáját kialakítani, politikájával segítve ezen társadalmi rétegek európai színvonalú felzárkózását, az európai szintű bérezés, és munkahelyi környezet kialakításával, így biztosítva a XXI. századi európai társadalomnak megfelelő emberhez méltó rendes megélhetését.

Mi, a NÉP pártban az emberek, azaz az önök érdekeit kívánjuk képviselni, hiszen mi is önök közül kerültünk ki!
Politikánkat tekintve patrióták, gazdaságpolitikánkat tekintve protekcionista gazdaságpolitikát képviselünk, amely azt jelenti, hogy elsősorban Magyarország és a magyar gazdaság érdekeit tekintjük elsődlegesnek.

Mit is jelent ez, milyen intézkedéseket tervezünk?

 • A stratégiai vállalatokat állami tulajdonba vesszük, hiszen ezek a vállalatok elsősorban az ebben az országban élő emberek kiszolgálását végzik. Ennek keretében állami kezelésbe kell venni az elektromos ipart, a gáz és kőolaj ipart, és az olyan szolgáltatási ágakat, amelyek az emberek nagy tömegének nyújtanak szolgáltatásokat, pl. víz-, és csatornaművek, szemétszállítás, amelyet meggyőződésünk szerint nem lehetett volna privatizálni.

 • Meg kívánjuk védeni a magyar földet.

 • Helyre kívánjuk állítani a hazai mezőgazdasági termelést, támogatjuk a mezőgazdasági szövetkezetek kialakítását, továbbá az állami földeken az állami gazdaságok létrehozását.
  Mottónk a magyar árut a magyar boltok polcaira.

 • Helyre kívánjuk állítani a hazai termelő tevékenységet, az értékteremtést. Elsődleges szempont a hazai nemzeti gazdaság védelme, és az azt alkotó, 100%-osan magyar tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások élvezzenek törvényi védelmet, valamint nagyobb mértékű adókedvezményeket!

 • Helyre kívánjuk állítani a magyar feldolgozó ipart, mint pl. a húsfeldolgozás, a tejtermelés, textilipar, cukorgyártás és még hosszasan sorolhatnánk.

 • Helyre kívánjuk állítani a ország más, hagyományosan kiváló termelő iparágait, pl. fogyasztási cikkek területén, cipőgyártás, ruhagyártás, a hűtőgépgyártás, mosógépgyártás, cementgyártás és még szintén sorolhatnánk azt a rengeteg ágazatot, amit elprivatizáltak és külföldi kézbe adtak.

 • Természetesen ezek mind-mind munkahelyeket teremtenek és nem a külföldi tőkére épülnek, hanem a magyar emberek szaktudására.

 • Azt képviseljük, hogy a politikusok által hivatali idejükben elkövetett törvény- és szabálysértések ne évüljenek el! Legyenek visszamenőlegesen büntethetőek!

 • Meggyőződésünk, hogy mindennemű kárpótlást, kisebbségi önkormányzati finanszírozást és más etnikai alapokon nyugvó pénzbeli juttatásokat a magyar állam határozatlan időre függessze fel országunk anyagi helyzetére való tekintettel!

 • A mindenkori magyar kormány biztosítsa a tisztességes európai szintű bérezést a foglakoztatás minden területén!

 • Az adózás rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a személyi jövedelemadó a társadalmi szolidaritás elve alapján normalizálódjon, többsávos adórendszer bevezetésével! Fizessenek a több adót a gazdagabbak!

 • Meggyőződésünk, hogy az államnak kötelessége betiltani az uzsora kamat használatát úgy bankok mint a magánszemélyek esetében is, egyben a magyar állam maximalizálja és szabályozza a hitelkamatok mértékét.

 • Mi, a Nemzeti Értékelvű Párt felelősségre kívánja vonni mindazon bankokat és ezen bankok vezetőit, amelyek az ún. "devizahitelezéssel" hitel károsultaknak kárt okoztak. A törvényhozás hozzon olyan törvényeket, amely az ilyen jellegű tevékenységet a jövőben megtiltja és amely nevesítve is büntetni rendeli az ilyen jellegű tevékenységet
  Ezen törvényi szabályozás pedig kategorikusan mondja ki, ill. rögzítse, hogy az így megkötött szerződések érvénytelenek minősülnek.

 • Ingyenessé kívánjuk tenni az oktatást és az oktatáshoz kapcsolódó taneszközöket az első diploma megszerzéséig.

 • A nyugdíj alanyi jogúvá tétele a nyugdíjkorhatár elérése után.

 • Alanyi jogúvá kívánjuk tenni az egészségügyi ellátást.

  A mi álláspontunk szerint a felsoroltakon kívül rengeteg intézkedés megtétele lenne szükséges, az életünk és a gazdaságunk minden területén, amelyre itt nem térhettünk ki a korlátozott méretek miatt, mert csupán annak felsorolása is több tíz oldalt tenne ki.


  A mi pártunk, a Nemzeti Értékelvű Párt egy független emberközpontú párt, amely nem tartozik bele a mai magyar parlamenti nómenklatúrába.
  Mi egy teljesen új irányt képviselünk, mi egy emberi, emberközpontú magyar társadalomban látjuk a jövőt.


  Nemzeti Értékelvű Párt

  (Minden jog fenntartva)

szerda 25 december 2013

Posticon dr. Damm Andrea - VÉLEMÉNY A KÚRIA JOGEGYSÉGI TANÁCSÁNAK 2013. DECEMBER 16-I DÖNTÉSÉRŐL

Posted on 25 dec : 12:31 by author Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

A Kúria jogegységi döntést hozott a devizahitelek kérdésében, amelyet jogászok és szakemberek sokan vitatnak. Alább közzétesszük dr. Damm Andrea véleményét, amelynek megállapításai súlyosan döngenek:

  
  "Ez a döntés nem fejlesztés, hanem megzavarás. Ez a döntés bizonyos részében felülírja a hatályos jogszabályok tartalmát és rendkívüli mértékben sérti a bírói függetlenséget."
        "Itt az ideje tömegesen megtenni a feljelentéseket az egyéni ügyek tényállásainak útján a konkrét bűncselekményeket elkövető pénzügyi intézményi tisztviselőkkel szemben."
        "Itt az ideje, hogy a Bankszövetség viselje következményét annak, amikor 2006. január 26-án azt adta a társadalom tudtára, hogy hosszú távon nyugodtan felvehetnek idegen devizában kölcsönt..."
        "Itt az ideje annak, hogy a PSZÁF vezetői számot adjanak kiadványaik félrevezető tartalma miatt, amelyek bíztatták a polgárokat a kölcsönök felvételére."
        "Ebben az országban nem volt társadalmi méretű gazdasági változás. Ebben az országban társadalmi méretű gazemberség volt és van, társadalmi méretű félrevezetés volt és van."
        "A legszomorúbb az, hogy a mi országunk vezető elitje az egyetlen Európában, aki nem hajlandó ezen ügyletfajta súlyos társadalmi és gazdasági következményeit elhárítani. Az egyetlen ország, amelynek kormánya/bírósága nem ismeri fel ezen ügyletfajta becstelenségét, társadalom és nemzetromboló hatását."  

Tovább...

Posticon A Kúria közzétette devizahitelekkel kapcsolatos jogegységi határozatát

Posted on 25 dec : 12:19 by author Nyomtatóbarát változat hír létrehozása pdf formátumban

20100615kilakolta.jpgA Kúria közzétette devizahitelekkel kapcsolatos teljes, indoklással együtt 20 oldalas jogegységi határozatát hétfőn a honlapján.
A legfelsőbb bírói fórum polgári kollégiuma december 16-án ült össze, hogy jogegységi tanácsként határozatot hozzon a devizahitelek ügyében, a bíróságokra kötelező döntés még aznap meg is született, és annak lényegét az ülés szünetében Wellmann György kollégiumvezető ismertette az újságírókkal a Kúria épületében.

A jogegységi határozat rendelkező része kimondta többek között, hogy a devizahitel önmagában az adóst terhelő árfolyamkockázat miatt nem ütközik jogszabályba, és az az adós viseli az árfolyamváltozás hatásait.
A hétfőn közzétett teljes határozat indoklása kitér arra, hogy a devizahitelek elterjedésekor jogszabály nem határozta meg a devizaalapú kölcsön fogalmát, az arra vonatkozó szabályok a teljes hiteldíjmutatóról (THM) szóló 1997-es rendeletből voltak kiolvashatók. “A jogszabályok igen következetlen megnevezéseket használtak a konstrukció elnevezésére, és az egyes jogszabályok részben eltérő módon definiálták a devizaalapú kölcsönt.”   

Tovább...
Ugrás az oldalra  1 2 3 4 5 6 7 

Hírkategóriák