A havi ötszáz eurót is alig éri el a magyar átlagbér


 admin    07 febr : 13:17
 Nincs    Publicisztika

Átszámítva a havi ötszáz eurót is alig-alig éri el a magyar átlagbér: tavaly novemberben a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, költségvetési intézmények­­­­nél és nonprofit szer­ve­zeteknél a nettó kereset 142 900 forint volt

Átszámítva a havi ötszáz eurót is alig-alig éri el a magyar átlagbér: tavaly novemberben a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, költségvetési intézmények­­­­nél és nonprofit szer­ve­zeteknél a nettó kereset 142 900 forint volt, ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 99 800, a szellemi foglalkozásúaké 188 600 forintot tett ki. A bruttó átlag­ke­re­setek 4,6 százalékkal, a csa­ládi ked­vez­mény fi­gye­lem­bevé­te­le nélkül számított nettók 2 százalékkal ha­ladták meg az előző év azo­nos időszakának mutatóit.

 

A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a nettó keresetek átlag 3,6 százalékkal emelkedtek, ami a reálbér egyértelmű csökkenését jelzi, mivel novemberben 5,2 százalékos volt a fogyasztói árak emelkedése.


A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 221 200 forint volt novemberben. A vállal­ko­zá­soknál dolgozók átlagosan 231 400, míg a közszférában – nem közfoglalkoztatás keretében – foglalkoztatottak 214 400 forintot kerestek. A köz­fog­lalkoztatottak bruttó átlag­keresete 73 100 forint volt.

A 233 200 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem az év első tizenegy hónapjában 3,5 százalékkal volt magasabb a 2011. ja­nuár–novemberinél, vagyis ez az időszak is reálbércsökkenést jelez.

A legtöbbet fi­ze­tő gaz­da­sági ág továbbra is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység (452 300 forint), ezt az információ és kom­mu­ni­ká­ció követi 405 400 forinttal, valamint az ener­giaipar, 397 000 forintos bruttóval. A leg­keve­sebbet a szál­láshely-szolgáltatás, vendéglátás (139 500 forint), a humánegészség­ügyi, szo­ciális ellátás (150 900 fo­rint), illetve a mezőgazdaság, erdő­gaz­dálko­dás, halászat (160 800 fo­rint) fizette a dolgozóknak.

A legalább 5 főt foglalkoztató cégeknél 1,817 millióan dolgoztak, 36 300-zal kevesebben mint egy évvel korábban. A költségvetési szfé­rá­­ban dolgozó 752 ezer emberből átlagosan 91 ezren voltak közfoglalkoztatottak, létszámuk az év első tizenegy hó­nap­jában négy­szerese volt az előző évinek.

forrás: merites.hu

Nyomtatóbarát változat


Hírkategóriák