Mi is az a NÉP és mit akar.


tiszta_szivvel3.jpg

A Nemzeti Értékelvű Párt, a NÉP pártja, az új nemzeti párt, meghatározása hazafias néppárt.
A hazafias, nemzeti érzelmű NÉP párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét, védelmét kívánja politikai tevékenysége során előtérbe helyezni . 
Célunk a mai magyar kizsákmányoló politika megváltoztatása, egy emberközpontú, az emberek véleményét, akaratát figyelembe vevő politikára.

Jellemzően a „kisemberek”, a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők, és a magyar mezőgazdasági, ipari vállalkozók. ill. vállalkozások, és a magyar nép érdekeit szem előtt tartva kívánja gazdaságpolitikáját kialakítani, politikájával segítve ezen társadalmi rétegek európai színvonalú felzárkózását, az európai szintű bérezés, és munkahelyi környezet kialakításával, így biztosítva a XXI. századi európai társadalomnak megfelelő emberhez méltó rendes megélhetését. A
A NÉP párt jelentőséget tulajdonít a társadalmi szerkezet jó kialakításának, amely lényegesen befolyásolja az emberek cselekvési és döntési lehetőségeit.
Meggyőződésünk, hogy társadalmi szerkezet átalakítását és kialakítását az emberek jogos érdekeinek figyelembevételével kell véghezvinni.

A Nemzeti Értékelvű Párt, a NÉP pártja a társadalmi igazságtalanságot nem fogadja el alapvető szükségszerűségnek, mert az ellen lehet és kell is küzdeni.
A Nemzeti Értékelvű Párt a NÉP pártja kiemelten fontosnak tartja a hazafias nemzeti erőként a személyi szabadságjogok és a magántulajdon védelmét .
A Nemzeti Értékelvű Párt a NÉP alapítóinak az volt a szándéka, hogy létrehozzanak egy olyan nemzeti erkölcsi értékeken és a józan értelmen alapuló politikai szervezetet, egy olyan hazafias néppártot, amely felkarolja és összefogja a társadalom azon széles rétegeit, akik a globalizálódó világ hatásai, a nemzeti érték és ezzel együtt a nemzeti érdekek ,  maximális figyelembevételével valós, makró- és mikró-gazdasági adatok alapján, felelős döntéseikkel, és ennek megfelelően közvetlen befolyásukkal szeretnék irányítani az életüket, az ország gazdasági fejlődését és politikáját .
A Nemzeti értékelvű Párt néppárt, amely mindezen célok érdekében többek között lehetővé kívánja tenni Magyarország lakosságának és az országhatáron kívülre szakadt magyarság szélsőségektől mentes közös érdekeit megtestesítő Egységes Nemzeti Jövőkép kialakítását.
Az Nemzeti Értékelvű Párt mint néppárt további céljai közé tartozik az is, hogy az eddigi demokratikus rendszerek hiányosságaiból tanulva egy hatékonyabb, az emberek mindenkori valós igényeinek megfelelően, gyorsabban változni képes politikai rendszert hozzon létre, amely a XXI. századi néppárti demokráciát egy magasabb szinten képes megvalósítani. Mindezen törekvések hatékony megvalósításának érdekében az Nemzeti Értékelvű Párt, a NÉP pártja törekszik arra, hogy a közvetlen néppárti demokrácia lehetőségeivel élni kívánó állampolgárok élni tudjanak a demokratikus lehetőségeikkel .
A NÉP-párt mindezen célkitűzések elérésének érdekében aktívan részt kíván venni a közhatalom gyakorlásában, jellemzően a megválasztott képviselőin keresztül a helyi önkormányzatok és a Parlament munkájában .

Vissza a főoldalra