Kik vagyunk, mit akarunk? (NÉP)


 admin    03 jan : 18:14
 Nincs    Közélet - Politika

Mi, a NÉP pártban az emberek, azaz az önök érdekeit kívánjuk képviselni, hiszen mi is önök közül kerültünk ki! Politikánkat tekintve patrióták, gazdaságpolitikánkat tekintve protekcionista gazdaságpolitikát képviselünk.

nepA Nemzeti Értékelvű Párt, a NÉP pártja.
Meghatározása  hazafias néppárt.

A NÉP párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét, védelmét kívánja politikai tevékenysége során előtérbe helyezni
. 
Célunka mai magyar kizsákmányoló politika megváltoztatása, egy szociálisan érzékeny, emberközpontú, az emberek véleményét, akaratát figyelembe vevő politikára.
Jellemzően a „kisemberek”, a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők,és a magyar mezőgazdasági, ipari vállalkozók. ill. vállalkozások, és a magyar nép érdekeit szem előtt tartva kívánja gazdaságpolitikáját kialakítani, politikájával segítve ezen társadalmi rétegek európai színvonalú felzárkózását, az európai szintű bérezés, és munkahelyi környezet kialakításával, így biztosítva a XXI. századi európai társadalomnak megfelelő emberhez méltó rendes megélhetését.

Mi, a NÉP pártban az emberek, azaz az önök érdekeit kívánjuk képviselni, hiszen mi is önök közül kerültünk ki!
Politikánkat tekintve patrióták, gazdaságpolitikánkat tekintve protekcionista gazdaságpolitikát képviselünk, amely azt jelenti, hogy elsősorban Magyarország és a magyar gazdaság érdekeit tekintjük elsődlegesnek.

Mit is jelent ez, milyen intézkedéseket tervezünk?

 • A stratégiai vállalatokat állami tulajdonba vesszük, hiszen ezek a vállalatok elsősorban az ebben az országban élő emberek kiszolgálását végzik. Ennek keretében állami kezelésbe kell venni az elektromos ipart, a gáz és kőolaj ipart, és az olyan szolgáltatási ágakat, amelyek az emberek nagy tömegének nyújtanak szolgáltatásokat, pl. víz-, és csatornaművek, szemétszállítás, amelyet meggyőződésünk szerint nem lehetett volna privatizálni.

 • Meg kívánjuk védeni a magyar földet.

 • Helyre kívánjuk állítani a hazai mezőgazdasági termelést, támogatjuk a mezőgazdasági szövetkezetek kialakítását, továbbá az állami földeken az állami gazdaságok létrehozását.
  Mottónk a magyar árut a magyar boltok polcaira.

 • Helyre kívánjuk állítani a hazai termelő tevékenységet, az értékteremtést. Elsődleges szempont a hazai nemzeti gazdaság védelme, és az azt alkotó, 100%-osan magyar tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások élvezzenek törvényi védelmet, valamint nagyobb mértékű adókedvezményeket!

 • Helyre kívánjuk állítani a magyar feldolgozó ipart, mint pl. a húsfeldolgozás, a tejtermelés, textilipar, cukorgyártás és még hosszasan sorolhatnánk.

 • Helyre kívánjuk állítani a ország más, hagyományosan kiváló termelő iparágait, pl. fogyasztási cikkek területén, cipőgyártás, ruhagyártás, a hűtőgépgyártás, mosógépgyártás, cementgyártás és még szintén sorolhatnánk azt a rengeteg ágazatot, amit elprivatizáltak és külföldi kézbe adtak.

 • Természetesen ezek mind-mind munkahelyeket teremtenek és nem a külföldi tőkére épülnek, hanem a magyar emberek szaktudására.

 • Azt képviseljük, hogy a politikusok által hivatali idejükben elkövetett törvény- és szabálysértések ne évüljenek el! Legyenek visszamenőlegesen büntethetőek!

 • Meggyőződésünk, hogy mindennemű kárpótlást, kisebbségi önkormányzati finanszírozást és más etnikai alapokon nyugvó pénzbeli juttatásokat a magyar állam határozatlan időre függessze fel országunk anyagi helyzetére való tekintettel!

 • A mindenkori magyar kormány biztosítsa a tisztességes európai szintű bérezést a foglakoztatás minden területén!

 • Az adózás rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a személyi jövedelemadó a társadalmi szolidaritás elve alapján normalizálódjon, többsávos adórendszer bevezetésével! Fizessenek a több adót a gazdagabbak!

 • Meggyőződésünk, hogy az államnak kötelessége betiltani az uzsora kamat használatát úgy bankok mint a magánszemélyek esetében is, egyben a magyar állam maximalizálja és szabályozza a hitelkamatok mértékét.

 • Mi, a Nemzeti Értékelvű Párt felelősségre kívánja vonni mindazon bankokat és ezen bankok vezetőit, amelyek az ún. "devizahitelezéssel" hitel károsultaknak kárt okoztak. A törvényhozás hozzon olyan törvényeket, amely az ilyen jellegű tevékenységet a jövőben megtiltja és amely nevesítve is büntetni rendeli az ilyen jellegű tevékenységet
  Ezen törvényi szabályozás pedig kategorikusan mondja ki, ill. rögzítse, hogy az így megkötött szerződések érvénytelenek minősülnek.

 • Ingyenessé kívánjuk tenni az oktatást és az oktatáshoz kapcsolódó taneszközöket az első diploma megszerzéséig.

 • A nyugdíj alanyi jogúvá tétele a nyugdíjkorhatár elérése után.

 • Alanyi jogúvá kívánjuk tenni az egészségügyi ellátást.

  A mi álláspontunk szerint a felsoroltakon kívül rengeteg intézkedés megtétele lenne szükséges, az életünk és a gazdaságunk minden területén, amelyre itt nem térhettünk ki a korlátozott méretek miatt, mert csupán annak felsorolása is több tíz oldalt tenne ki.


  A mi pártunk, a Nemzeti Értékelvű Párt egy független emberközpontú párt, amely nem tartozik bele a mai magyar parlamenti nómenklatúrába.
  Mi egy teljesen új irányt képviselünk, mi egy emberi, emberközpontú magyar társadalomban látjuk a jövőt.


  Nemzeti Értékelvű Párt

  (Minden jog fenntartva)


Nyomtatóbarát változat

A hír megtalálható itt: Nemzeti Értékelvű Párt | az új nemzeti párt a NÉP pártja
https://nep-part.hu/news.php?extend.36